Mijn privacybeleid en welke cookies ik gebruik…

Contactgegevens:

Praktijk de Wende is gevestigd in Heerenveen. Het adres is Jan Mankeslaan 37.  

tel. 06-12423176

Mw. W. Mosselman  is de Functionaris Gegevensbescherming.
Zij is te bereiken via 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk via de website geen persoonsgegevens en sla geen persoonsgegevens op op de server van mijn website. Ik gebruik geen contactformulieren.

Ik heb een verwerkingsovereenkomst gesloten met teKiek! webdesign te Oudehaske.

Ik gebruik geen social media plugins.
Wel wordt er vanuit de website verwezen naar mijn LinkedIn pagina.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens van u.
Wel kan ik bij correspondentie uw e-mailadres zien.
Het verstrekken hiervan is vrijwillig en ik zal hier uiterst vertrouwelijk mee omgaan. U kunt ook telefonisch contact met mij opnemen.

Als u er van overtuigd bent dat ik zonder  toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over u of een minderjarige, neem dan contact met mij op via :  dan verwijder ik onmiddellijk deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u op te kunnen nemen op uw verzoek
 • Om u een eigen leeromgeving te kunnen verstrekken voor het volgen van online trainingen

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar anoniem bezoekers gegevens. Deze zijn niet aan u persoonlijk te koppelen. Dit doe ik via Google Analytics.

 • Google analytics  gegevens bewaar ik 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
  Wij gebruiken google analytics zonder dat wij ip adressen bewaren. Uw bezoek is dus niet te herleiden naar uw ip adres.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek nooit gegevens aan derden en als ik dit wel doe, doe ik dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En altijd in overleg met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Ik gebruik op mijn website geen foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn.

Bent u toch van mening dat u op een van deze foto’s staat en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met  zodat ik de betreffende foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u alsnog de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via : 

Geheimhouding

Ik houd mij aan de geheimhoudingsplicht op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Dit houdt in dat een hulpverlener geen gegevens van een cliënt aan anderen mag verstrekken.

Ik houd mij hiermee aan de beroepsethiek.
Aan andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts, zal ik ook nooit zonder overleg met u gegevens verstrekken.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Ik (Wendy Mosselman) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiend uit de informatie die via deze site wordt verstrekt.
De informatie op deze website dient een informatief doel, bij vragen of problemen is persoonlijk contact met mij altijd gewenst.

0
  0
  Je mandje
  Je mandje is leegNaar mijn site